Jdi na obsah Jdi na menu

Náboženství v Kartágu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvrácená část náboženství v Kartágu

Nejstarší archeologické nálezy v Kartágu jsou bohužel velmi neblahé v místě známé pod názvem Tophetn , kde nejspíš stávala svatyně bohyně Tanit byly nalezeny důkazy o nespočtech děckých obětech . Tyto oběti byly obětovány při měsíčních obřadech , tyto oběti byly obětovány božstvu Baal Hammon . Největšího obětování lidí dosahovalo v dobách ohroženi Kartáginské republiky , kdy mnělo naklonit městu přízeň jeho bohů a přivodit uzpěch punských zbraní na bojišti . Polybios uvádí že kartaginský vojevůdce , zvítěziv na Sicílii nad Řeckým vojskem vojskem ,dal usmrtit jako smírnou oběť plné tři tisíce zajatých nepřátel , aby uctil památku svého předka , který kdysy padl v boji v této krajině . Sám kartáginský stát pečoval o to aby každoročně byli obětováni nejvišímu městkému bohu Baalu Hammonovi dva mladí chlapci jak už bilo zmíněno , na což dozírala zvláštní uřední komise . Hroziloli však nebezpečí , jako třeba v době náporu Agatkolova na punské državy v severní Africe , lidské oběti šli do stovek . Zejména v raných dobách bylo ukládáno patricijským rodinám za povinost , aby vydali své prvorozence do rukou kněžské kasty k posvátnému obřadu utracení .  Rovněž obětování novorozených nacházelo částečně uplatnění v kartaginské společnosti jako rytuální daň krve . Není pochyb , že rodiče mohli za určitých podmínek někdy někdy zamněnit dítě zabitým a vykuchným teletem , které bylo spáleno jako náhrada za ušetřený lidský  život . Avšak tradice hlásala , že věřící Kartáginci přinášeli z dobré vůle v oběť své syny , aby hrozivé božstvo nebylo k ničem zkraceno ve svých právech a požadavcích . Praktičtí boháči ovšem obětovali bohům mladé otroky nebo koupené děti chudáků , čímse zhostili svého závazku a uchránili tak před záhubou své vlastní potomky . Jestli že tato podrobnost uváděná Plutrchem , odpovídá skutečnosti o čemž snad není třeba pochybovat neoběvuje se obraz punského charakteru v příliš dobrém svétle . Takovým to způsobem byl prý podle tradice zachráněn i Hannibal , syn Hamilkarův a potom i nejslavnéjší kartáginský vojevůdce , jejž otec dal ukrýt a namísto něho vydal kněžím k obětování dítě otroka .